พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ (ส้ม)
&
ทวีกุน สีตลานุสนธิ์ (แฮม)

Absolute Perfection


งานแต่งงานสไตล์เจ้าชายเจ้าหญิงที่ไฮไลน์เด่นอยู่ที่ม้าหมุนสุดอลังการตามคำขอของเจ้าสาว ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตขออยู่ในโลกเทพนิยายสักครั้ง

Comments are closed.